Hình ảnh bitmap là một tệp dữ liệu, được tạo thành từ lưới pixel hoặc các chấm màu. Bạn có thể giảm kích thước mà không làm giảm chất lượng, tuy nhiên bạn sẽ mất một số chất lượng nếu bạn tăng kích thước của hình ảnh. 
Để chỉnh sửa loại tài nguyên này, bạn sẽ cần một phần mềm phiên bản như Adobe Photoshop cs, nhưng có rất nhiều phần mềm phiên bản trực tuyến mà bạn có thể sử dụng để thao tác với tệp JPG.
File Định Dạng : EPS,AI,PSD
Trước hết, để có thể chỉnh sửa tệp vectơ, bạn cần một  phần mềm chỉnh sửa vectơ , chẳng hạn như  Adobe Illustrator , đây là chương trình tiêu chuẩn công nghiệp.
Có những chương trình khác mà bạn có thể sử dụng, nhưng những chương trình này có thể tạo ra lỗi khi mở và chỉnh sửa các tệp, nếu có các tính năng không khả dụng, đó là lý do tại sao, từ  stockdownload.net chúng tôi khuyên dùng Adobe Illustrator.
Có nhiều hướng dẫn và tài liệu học tập mà bạn có thể tìm thấy về phiên bản vectơ trên Internet và cả trên trang web Adobe, nhưng ở đây có một số mẹo mà bạn có thể ghi nhớ khi chỉnh sửa vector từ stockdownload.net 
  • Xác định các lớp : đối với một số tệp bạn có thể thấy rằng có các lớp khác nhau được tạo (nền, đối tượng, v.v.). Nếu đây không phải là trường hợp và toàn bộ thiết kế nằm trong một lớp duy nhất, hãy kiểm tra các lớp layer và mở ra các lớp con để mở khóa từng thành phần.
  • Các đối tượng được nhóm : nếu bạn không thể chọn một đối tượng cụ thể trong thiết kế thì có thể là do các đối tượng được nhóm lại. Trong trường hợp này, bạn chỉ cần chọn cả nhóm, nhấp chuột phải và chọn 'hủy bỏ layer' từ menu. Điều này sẽ cho phép bạn thao tác các đối tượng riêng lẻ.
  • Cắt Bỏ Layer : nếu tùy chọn này không có chức năng mà không hoạt động, có thể là do có một layer được áp dụng cho hình ảnh. Chỉ cần nhấp chuột phải và chọn Đối tượng không cần thiết sẽ loại bỏ chúng. Sau đó chúng ta lưu lại 1 file định dạng mới
Để được hỗ trợ thêm về chỉnh sửa vector, bạn có thể truy cập trang hỗ trợ Adobe Illustrator. Để tải phần mềm và sử dụng chúng