Thư Viện Vector Con Trâu in lịch tết 2021

Mẫu 01 - Giá 320
     
Mẫu 02
ID hình ảnh :20190916084722961030838 
Định dạng: PSD (CS3)
Kích thước: 358,47 MB
Pixels :12035 × 15748 (PX)
Độ phân giải: 150 DPI
Giá Bán: 300.00 vnđ

Mẫu 03
ID hình ảnh :20190714094418644038838
Định dạng: PSD (CS3)
Kích thước: 358,47 MB
Pixels :12035 × 15748 (PX)
Độ phân giải: 150 DPI
Giá Bán: 300.00 vnđ
Mẫu 04
ID hình ảnh :220190815134318176031838
Định dạng: PSD (CS3)
Kích thước: 358,47 MB
Pixels :15704×12047 (PX)
Độ phân giải: 200 DPI
Giá Bán: 300.00 vnđ
Mẫu 05
ID hình ảnh :20191205220813352050838
Định dạng: PSD (CS3)
Kích thước: 75 MB
Pixels :5079×3543 (PX)
Độ phân giải: 300 DPI
Giá Bán: 200.00 vnđ
Mẫu 08
ID hình ảnh :20190716104928315060838
Định dạng: PSD (CS3)
Kích thước: 153.56 MB
Pixels :9921×8150 (PX)
Độ phân giải: 300 DPI
Giá Bán: 620.00 vnđ


Mẫu 09
ID hình ảnh :20190524164813136020838
Định dạng: PSD (CS3)
Kích thước: 153.56 MB
Pixels :9921×8150 (PX)
Độ phân giải: 300 DPI
Giá Bán: 620.00 vnđ

Comments